Bergen - Oslo
på 4 timer.

Bygg Ringeriksbanen. Det er nå eller aldri!  

Signer oppropet
Vi trenger tog for fly!

Ringeriksbanen har størst tidsmessig betydning for målet om Bergen – Oslo på 4 timer. Det viktigste må komme først.

Ringeriksbanen er gryteklar – ferdig utredet. Det er bare å sette spaden i jorden. Dette er det viktigste prosjektet for å nå målet om Bergen-Oslo på fire timer. Nå må regjeringen og Stortinget vise at de tar klima, trafikksikkerhet og distriktsutvikling på alvor.  

Ringeriksbanen vil alene kutte reisetiden på Bergensbanen med en hel time, ved å fjerne den unødvendige omveien om Drammen som toget i dag tar mellom Oslo og Hønefoss.

Mange prosjekter er viktige for at vi skal nå målet om Bergen – Oslo på fire timer. Men det viktigste må komme først, derfor må Ringeriksbanen prioriteres.

I dag tar det opp mot syv timer å ta toget fra Bergen til Oslo. Samtidig er den samme strekningen en av Europas mest trafikkerte flyruter.

En Nasjonal Transportplan uten Ringeriksbanen vil være en katastrofe for investeringene i fremtidens klimaløsninger.

Rapporter viser at en reisetid på fire timer vil tredoble antall passasjerer som velger tog fremfor fly mellom Oslo og Bergen, noe som betyr at klimagassutslippene fra flyreiser på denne strekningen kan kuttes med 45 prosent.

Hva er problemet?

Ingen andre samferdselsprosjekter
i Norge kan måle seg med Ringeriksbanen.

Sammen med byggingen av en trygg vei mellom Skaret og Hønefoss, er det én av de mest lønnsomme samferdselsinvesteringene i Norge på lang tid.

Derfor haster det:

En helt ny togtrasé med dobbeltspor
En helt ny togtrasé med dobbeltspor og ny tunnel mellom Sandvika og Hønefoss vil være det viktigste bidraget til å forkorte Bergensbanen. Dette vil gi raskere reisetider, flere tog, mindre venting, og knytte Norges to største byer nærmere hverandre, samtidig som det legger til rette for mer miljøvennlig gods- og varetransport.
Positive gevinster for hele landet
Forkortelsen av Bergensbanen vil gi store positive gevinster for store deler av landet. Ringvirkningene vil nå reiseliv, studiesteder og lokalt næringsliv langs hele strekningen, spesielt i Hallingdal, men også rundt Bergen og Oslo.
Et raskere og bedre togtilbud
Et raskere og bedre togtilbud til Oslo vil skape en sammenhengende bo- og arbeidsmarkedsregion fra Oslo til Hønefoss. Det vil også åpne opp et helt nytt bo- og arbeidsmarked i Ringeriksregionen og Hallingdal, og gi flere tusen daglige reisende et fossilfritt alternativ til bilen.
Det vil redde liv på det som er en av Norges farligste veier
Alvorlige ulykker på E16 mellom Skaret og Hønefoss vil bli drastisk redusert med en ny og tryggere vei. Dette vil redde liv på det som er en av Norges farligste veier. Målt i antall dødsulykker er dette den farligste strekningen mellom Bergen og Oslo. Køproblemene folk og næringsliv kjenner på kroppen vil også bli historie.
Å fullføre E16 til Hønefoss er kritisk for å sikre en trygg reise
Veien mellom Skaret og Hønefoss er en av Norges mest trafikkerte – og farligste. Hele 70 prosent av all trafikk mellom øst og vest passerer her. Når den nye veien fra Sandvika til Skaret står ferdig i 2025, kan vi ikke stoppe halvveis og la veien krympe tilbake til en flaskehals av en tofeltsvei. Å fullføre E16 til Hønefoss er derfor ikke bare logisk, det er kritisk for å sikre en trygg reise og fremkommelighet for alle som er avhengig av denne veien.

Men nå står alt på spill.

Det samfunnsmessige regnstykket er så positivt at politikerne rett og slett ikke kan overse det.  Det handler om å fullføre bygging av Bergensbanen og prioritere det samfunnet virkelig trenger!

Planer er ferskvare, og dag for dag øker risikoen for at de blir utdaterte. Milliarder fra stat, kommuner og næringsliv investert i infrastruktur og planlegging. Titalls familier har allerede flyttet for å gi plass til ny, trygg vei og Ringeriksbanen. Hvis prosjektet utsettes ytterligere, kan alt dette bli bortkastet. Men enda verre: Ringeriksbanen kan bli lagt på is for godt.

Derfor er vårt budskap i dag – på vegne av passasjerer, kommuner, næringsliv og klima: Bygg Ringeriksbanen nå, og la Bergen-Oslo på 4 timer bli en realitet.

Det handler om å gi flere hundre tusen reisende et godt alternativ til fly.

Tiden er inne for tog for fly i Norge – det er nå eller aldri! 

En togtur mellom Bergen og Oslo har utslipp på 0,3 kg klimagasser per passasjer

En flytur samme strekning har utslipp tilsvarende 53 kg klimagasser per passasjer

Vi står sammen om Bergen - Oslo på 4 timer

AriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoAriseHealth logoOE logo2020INC logoThe Paak logoEphicient logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logoToogether logo

Vi trenger tog for fly!

3 timer
kortere reisetid
3 ganger
så mange togpassasjerer
2 milliarder
investerte kroner
150 år
med planlegging
30 år
med lovnad i Stortinget
1 år
siden Stortinget sist sa ja til bygging

Det er allerede brukt 2 millarder og mange år med planlegging:

2035

Åpning av Ringeriksbanen

2025

Byggestart

2022

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet– Hønefoss ferdig planlagt

2017

Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2029, byggestart satt til 2021–2022

2015

(9.6) Stortinget vedtok at  Åsa-linjen ikke lenger skal vurderes som et alternativ til den nye Ringeriksbanen.

1992

Vedtak Stortinget, Ringeriksbanen skal bygges

1909

Bergensbanen åpner!

Bil

Priser fra
85 074 kr/året
* Bensinpris på 22 kr/l x stipulert forbruk på 0,55 l/mil x kjøreavstand 462 km = 1118,04 kr i bensin + bompenger x 52 uker
 • Masse utslipp
 • Bompenger
 • Dyr bensin
 • Dårlig stemning
 • Stengte fjelloverganger

Fly

Priser fra
105 924 kr/året
* 52 uker x billigste billetter t/r to dager i uka + flytog og flybuss t/r.
 • Dyrt
 • Klimabelastende
 • Kø i sikkerhetskontrollen
 • Lang total reisetid
 • Du må stå opp tidlig
 • Stengt flyplass

12 grunner til å bygge Ringeriksbanen og ny, trygg vei:

Ringeriksbanen er gryteklar!

Prosjektet er ekstremt godt utredet og planlagt – ned til hver minste detalj. Det er bare å sette spaden i jorda.  

Starte med det viktigste først

Ringeriksbanen har størst tidsmessig betydning for nå målet om Bergen-Oslo på fire timer, og kutter reisetiden med en hel time.  

Store positive ringvirkninger

Forkortelsen av Bergensbanen vil ha stor økonomisk og sosial betydning for folk, lokalt næringsliv, turisme og handel, langs hele strekningen.

Et helt nytt bo- og arbeidsmarked:

Et reelt togtilbud fra Hønefoss til Oslo, vil åpne opp et helt nytt bo- og arbeidsmarked i Ringerike og Hallingdal, og gi tusenvis av pendlere et fossilfritt alternativ til bilen.

Tryggere hverdagsreiser

Ny, trygg E16 mellom Skaret og Hønefoss vil redde liv på det som er en av Norges mest trafikkerte og farligste veier, og som over 100 barn bruker som skolevei.  

Mindre kø i
trafikken

Hele 70 prosent av all trafikk mellom øst og vest passerer mellom Skaret og Hønefoss. Ny, trygg vei vil fjerne daglig frustrasjon av køer, kork og forsinkelser.

Kritisk viktig klimainvestering

Oslo-Bergen på fire timer kan tredoble antall reisende som velger tog fremfor fly, og kutte utslippene fra flyreiser med 45 prosent. Det er avgjørende for at Norge skal nå sine klimamål.

Mer miljøvennlig transport

av varer og gods som i dag går på veien med lastebil eller sendes med fly. Det betyr mindre klimautslipp og forurensing lokalt.  

Redder arbeidsplasser

Byggestart av Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss kan sikre viktige oppdrag til bygge- og anleggsbransjen, som står nå i sin verste krise på flere tiår.

Alt står på spill

Dag for dag øker risikoen for at planene blir utdaterte. Titalls familier har allerede flyttet for å gi plass til ny, trygg vei og Ringeriksbanen. Milliarder fra stat, kommuner og næringsliv investert i infrastruktur og planlegging kan gå til spille.

Det er nå eller aldri

Hvis prosjektet skrinlegges nå, kan det bli lagt på is for godt. Det ville være en skandale for passasjerene, og en katastrofe for investeringene i fremtidens klimaløsninger. 

Samfunnsgevinsten er enorm!

Ringeriksbanen og ny, trygg vei sparer tid og redder liv, kutter utslipp, og skaper jobber. Det samfunnsmessige regnestykket er så positivt at politikerne ikke kan overse det.

Tusen takk! Underskriften din er mottatt!
Oops! Noe gikk feil. Prøv igjen.
Del oppropet på Facebook
Å ikke gå for dette prosjektet nå er en klimaskandale!

Benedicte Hundhammer

Student og gruppeleder for Ringerike Høyre
"Vi må bygge det vi kan for framtida!"

Roger Espeli

Administerende direktør, Geilogruppen
"Vi unge bryr oss om klima fordi det har så mye å si for vår framtid."

Mia Ruud Karlsen

Leder, Ringerike og Hole AUF
"Dette er framtidas jernbanesatsing, då må me starte mellom Noregs to største byar."

Solveig Vestenfor

Ordfører (Ap), Ål kommune
"Jeg har to venner som dessverre har omkommet her på E16. Det er viktig at vi får en trygg og sikker vei for alle som bor her."

Geir Esben Skille

Familiefar og motorsykkelentusiast, bor på Sundvollen
"For å få utnyttet det store næringsutviklingspotensialet, så er vi nødt til å få realisert utbygging."

Morten Lafton

Ordfører (Ap), Jevnaker kommune
Å ikke gå for dette prosjektet nå er en klimaskandale!

Benedicte Hundhammer

Student og gruppeleder for Ringerike Høyre
Aksepter bruk av informasjonskapsler (cookies)
Godta

Search

Here's a dismissible notice for cookies notices etc.
Dismiss